Kia Manawaroa

Kia Manawaroa is the Ministry's pānui for whānau Māori with children in the education system.

Ko te kaupapa matua o Kia Manawaroa, he whakapāho pānui mo ngā whānau Māori me ā rātou tamariki e noho ana ki raro i te tawharau o Te Tāhūhū o te Mātauranga.

Read Kia Manawaroa – Ministry of Education

Subscribe to Kia Manawaroa to get the pānui straight to your inbox

Last reviewed: Has this been useful? Tell us what you think.